Evaluace prezentace technických a přírodovědných oborů v rámci pilotního projektu „Příprava a realizace pilotního projektu interaktivní prezentace technických a přírodovědných oborů pro studenty SŠ a VŠ a veřejnost na outdoorové kulturní akci“

5. březen 2013

Evaluace prezentace technických a přírodověd V rámci projektu (PTPO) byla realizována zakázka na pilotní projekt „Příprava a realizace pilotního projektu interaktivní prezentace technických a přírodovědných oborů pro studenty SŠ a VŠ a veřejnost na outdoorové kulturní akci“. Předmětem zakázky bylo zejména zajištění prezentačních prostor na outdoorové kulturní akci, kterou navštěvují cílové skupiny projektu, a zajištění technické vzdělávací atrakce. Další obsah prezentace zajistil tým projektu PTPO ve spolupráci s oslovenými partnerskými institucemi (např. UK, ČVUT, Techmania Science Center, IQ Park, atd.).

Prezentace byla zajištěna v rámci hudebního festivalu Rock for People. Festival se konal v Hradci Králové ve dnech 3. - 6. 7. 2012. Aktivity PTPO byly zaměřeny tak, aby popularizační formou představily různé vědní obory a vzbudily zájem účastníků. Cílovými skupinami byli studenti SŠ, studenti VŠ a veřejnost.


Evaluační výzkum této akce sledoval, do jaké míry se podařilo naplnit tyto hlavní cíle prezentace. Byl zhodnocen průběh, organizace a obsah prezentace na akci a pozorováno, zdali a jak se podařilo při prezentacích navodit motivační atmosféru a jak na ni reagovali účastníci.

Kompletní závěřečná zpráva pilotního projektu "Příprava a realizace pilotního projektu interaktivní prezentace technických a přírodovědných oborů pro studenty SŠ a VŠ a veřejnost na outdoorové kulturní akci" je k dispozici ve složce Ke stažení (www.generacey.cz).

Ke stažení

Evaluace_outdoorova_kulturni_akce.pdf Evaluace_outdoorova_kulturni_akce.pdf (1016,81 KB)