Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu „Podpora technických a přírodovědných oborů“ (IPN PTPO) - Výsledky kvantitativní části evaluace

5. březen 2013

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu „Pod Výsledky průzkumu vychází z analýzy evaluačních dotazníků, sebraných na popularizačních akcích realizovaných regionálními koordinátory (RK) Individuálního projektu národního (IPN) „Podpora technických a přírodovědných oborů“ (PTPO). Zpracována jsou data z více než 180 typů akcí, z nichž některé byly jednorázové, jiné se konaly opakovaně. Celkově výsledky zahrnují data z více než 20 000 vyplněných dotazníků, z toho 11 800 studenty středních škol, 6 900 žáky základních škol a 1 300 pedagogy. Všechny evaluační indikátory, které byly použity (hodnocení, naplnění předpokladů, nepřímé hodnocení) ukazují na velmi vysokou míru spokojenosti dotazovaných. Pozitivní hodnocení naprosto převažuje u pedagogů i žáků. Výsledky kvantitativního hodnocení aktivit sítě regionálních koordinátorů. Evaluaci zpracoval tým sociologů a dalších odborníků na evaluace.

Ke stažení

Popularizacni_aktivity_vysledky2.pdf Popularizacni_aktivity_vysledky2.pdf (1,49 MB)