Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu „Podpora technických a přírodovědných oborů“ (IPN PTPO) - Výsledky kvalitativní části evaluace

5. březen 2013

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu „Pod Evaluační výzkum Individuálního projektu národního (IPN) „Podpora technických a přírodovědných oborů“ (PTPO) byl realizován převážně s pomocí kvantitativních technik, a bylo proto žádoucí doplnit jej o část kvalitativní. Kvalitativní evaluace aktivit sítě regionálních koordinátorů je doplňkovou metodou k provedenému kvantitativnímu hodnocení. Kvalitativní evaluační výzkum pokrývá jednak odpovědi na otázky týkající se postojů a spokojenosti cílové skupiny a jednak i limitů a rezerv aktivit ve vztahu k naplňování cílů projektu. Evaluaci zpracoval tým sociologů a dalších odborníků na evaluace.

Ke stažení

Popularizacni_aktivity.pdf Popularizacni_aktivity.pdf (563,03 KB)