Evaluace pilotního projektu Vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tematikou badatelsky orientovaného vyučování

5. březen 2013

Evaluace pilotního projektu Vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tematikou badatelsky o Pro evaluaci Pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tematikou badatelsky orientovaného vyučování byla zvolena kombinovaná metodologie formou kvantitativního dotazování a zúčastněného pozorování. Zúčastněné pozorování proběhlo na semináři 14. 9. v Českých Budějovicích, kde byl také distribuován tištěný evaluační dotazník. Účastníci, kteří byli přítomní na jiných seminářích a nevyplnili papírový dotazník, byli osloveni e-mailem s odkazem na on-line dotazník. Celkem máme data od 42 účastníků školy Badatelsky orientované výuky (BOV).

Kompletní závěrečná zpráva z pilotního projektu Vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování je zde na webu, ve složce Ke stažení (www.generacey.cz).

Ke stažení

Evaluace_vzdelavani_ucitelu.pdf Evaluace_vzdelavani_ucitelu.pdf (371,09 KB)