Evaluace pilotního projektu Organizace táborů s přírodovědnou a technickou tematikou pro děti od 6 do 15 let

5. březen 2013

Evaluace pilotního projektu Organizace táborů s přírodovědnou a technickou tematikou pro děti od 6 do 15 let Dětské přírodovědné tábory se konaly jako jedna z aktivit projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO) a to v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. Táborů se účastnily děti ve věku 6 – 15 let. Hlavním cílem bylo přiblížit dětem vybrané přírodovědné a technické obory a povzbudit jejich zájem o tyto obory. Týdenní programy, ať už příměstských či pobytových táborů, se skládaly z představení jednotlivých oborů prostřednictvím zajímavostí z oblasti přírodních a technických věd v daném městě, výukou, zejména formou her pod vedením odborných lektorů, a samostatnou prací dětí.

Evaluační výzkum těchto akcí sledoval, do jaké míry se podařilo naplnit tyto hlavní cíle táborů. Byl zhodnocen průběh, organizace a obsah táborů a bylo pozorováno, jak na svou účast na táborech reagovaly samotné děti. Zde na webu, ve složce Ke stažení (www.generacey.cz), jsou dostupné závěrečné zprávy z pilotního projektu, jak od Přírodověcké fakulty Univerzity Karlovy, tak od Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava.

Ke stažení

Evaluace_pilotniho_projektu.pdf Evaluace_pilotniho_projektu.pdf (394,81 KB)