Evaluace - Korespondenční semináře a matematická soutěž pro týmy

5. březen 2013

Evaluace - Korespondenční semináře a matematická soutěž pro týmy V rámci pilotního projektu Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, který realizovala Masarykova univerzita, byly realizovány také korespondenční semináře a soutěž pro studentky a studenty středních škol. Tato evaluační zpráva shrnuje výsledky z šetření, kdy bylo formou on-line formuláře dotázáno 123 účastníků seminářů a matematické soutěže. 

V případě korespondenčních seminářů a soutěže MathRace byl využit speciálně navržený on-line formulář s otázkami formulovanými konkrétně k dané problematice. Výzva k vyplnění byla rozeslána 237 zaregistrovaným účastníkům korespondenčních kursů a 359 zaregistrovaným účastníkům matematické soutěže.

Kompletní závěrečná zpráva z pilotního projektu Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů je zde na webu, ve složce Ke stažení (www.generacey.cz).

Ke stažení

Evaluace_korespondencni_seminare_a_matematicka_soutez.pdf Evaluace_korespondencni_seminare_a_matematicka_soutez.pdf (467,42 KB)