Evaluace - Fyzikální programy na středních školách

5. březen 2013

Evaluace - Fyzikální programy na středních školách Tato výzkumná zpráva shrnuje data z evaluačních dotazníků sebraných v rámci kontaktních akcí pilotního projektu Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, který realizovala pro projekt PTPO Masarykova univerzita ve třetím čtvrtletí roku 2012. 

Programy pro studenty středních škol zajišťovala Přírodovědecká fakulta MU. Od 8. do 31. října 2012 se konalo celkem 32 představení na 8 středních školách, jichž se celkem zúčastnilo 1008 studentů a studentek. Na těchto akcích studenti vyplňovali evaluační dotazníky, z nichž bylo náhodně vybráno, přepsáno a analyzováno 465 případů. Tento vzorek pokrývá všechny realizované fyzikální programy na středních školách (Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík) a je zdrojem pro analýzy v této výzkumné zprávě.

Kompletní závěrečná zpráva z pilotního projektu Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů je zde na webu, ve složce Ke stažení (www.generacey.cz).

Ke stažení

Evaluace_fyzikalni_programy.pdf Evaluace_fyzikalni_programy.pdf (366,41 KB)