Evaluace akcí: Dětské vědecké konference

5. březen 2013

Evaluace akcí: Dětské vědecké konference Předmětem evaluace byly dvě akce „Dětská vědecká konference“, které se konaly ve dvou termínech - 21. - 22. 6. 2012 v Národní technické knihovně v Praze a 18. - 19. 10. 2012 na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Akce byly zaměřeny na věkovou skupinu 10 -15 letých dětí navštěvujících druhý stupeň základní školy nebo nižší třídy gymnázií. Konference byly tematicky orientovány na přírodovědné a technické obory a jejich cílem bylo seznámit děti s průběhem a podobou vědeckých konferencí, podpořit jejich schopnost prezentovat před ostatními vlastní připravené referáty a dát jim podnět k vytvoření a navázání kontaktů s ostatními dětmi, které mají podobné zájmy.

Ke stažení

Evaluace_detske_vedecke_konference.pdf Evaluace_detske_vedecke_konference.pdf (388,72 KB)